Automaatio - Pienosien järjestely

Ratkaisemme asiakkaidemme automaatioon liittyvät haasteet maailman johtavan täryalan komponenttivalmistajan RNA:n tuotteiden ja oman laajan osaamisemme sekä valmistuksemme avulla. Toimitamme joustavasti automaatiotuotteet joko suoraan komponentteina tai täysin valmiina ja asiakkaan laitteistoihin integroituina kokonaisuuksina.

Toimittamiamme automaatiolaitteita voidaan soveltaa esimerkiksi:

- Orientointiin (kappaletavaran järjestely esimerkiksi robottia, kokoonpanoasemaa tai manipulaattoria varten)

- Siirtoon (Lineaaritäryttimillä saadaan aikaan tarkka ja hellävarainen kuljetus turvallisesti ja ilman perinteisten hihna- ja lamellikuljettimien liikkuvia osia)

- Esiannosteluun (Esiannostimet voivat toimia irto- ja jauhemaisten aineiden välivarastoina ja kappaletavara-automaatiossa pitävät maljatäryttimen täyttöasteen optimaalisena) 

Orientointi

maljatäryttimet ja säätimet

Siirto

lineaaritäryttimet ja hihnakuljettimet

Esiannostelu

esiannostimet täry- ja hihnatoimisina

Automaatiokokonaisuudet

Automaatiokokonaisuudet

asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt laiteistot